Bogáncs – Zurboló Egyesület

Az 1992-ben Éghy Ghysa EMKE díjjal kitüntetett Bogáncs jelenleg Erdély legrégebbi folyamatosan működő magyar gyerek- és ifjúsági néptáncegyüttese, amely az évek során fokozatosan bővülve vált egy iskolai néptánccsoportból a kolozsvári magyar gyerekek és fiatalok néptáncegyüttesévé: 1990-ben megalakult az első Kisbogáncs, 1999-ben az első Apróbogáncs, 2000-ben az első Morzsabogáncs (a Bogáncs kisgyerek-csoportjai), az 1993-ban végzett első bogáncsos nemzedék pedig megalapította a Bogáncs felnőtt együttesét, a Zurboló Táncegyüttest (az „oktatók” együttesét). 1996–2004 között működött a Zurboló Utánpótlás, 2001-ben pedig a Bogáncs Utánpótlás csoport is, így az eltelt évek, évtizedek alatt több mint 1200 gyerek és fiatal táncolt csoportjaikban. A kolozsvári magyar gyerekek és fiatalok 34 éves néptáncegyüttesének csoportjaiban jelenleg megközelítőleg 170-en ropják a táncot. A nagy számú gyerek és fiatal munkájának összehangolása és támogatása érdekében fogalmazódott meg már a 2000-es évek elején az igény, hogy tevékenységük számára intézményesített és szervezett kereteket, jelentősebb anyagi és szellemi hátteret próbáljunk biztosítani. Így merült föl egy olyan egyesület bejegyzésének a gondolata, amely megteremtheti ezeket a kereteket, lehetőséget nyújtva csoportjaink hatékonyabb támogatására.

A gondolatot tett követte: 2002. október 28-án sikerült hivatalosan bejegyezni a Bogáncs – Zurboló Egyesületet. Az akkori elképzelések szerint: „Ez az egyesület egy anyagi és szellemi értékeinket megtartó és gyarapító, jogi és erkölcsi hátteret nyújtó, saját erőforrásainkat eredményesen kezelni tudó, „régieket” visszaváró, „újakat” csalogató jogi személlyé szeretne válni. Tegye mindezt a fent említett együttesek csoportjaiért, ezeknek tagjaiért, a „bogáncsos szellemért”, ennek a szellemnek eredeti formában való megőrzéséért. És nem csak: tegye mindezt azokért a volt bogáncsosokért, akiknek, keveset vagy sokat, de jelentett valamit „bogáncsosnak” lenni, megteremtve azt a lehetőséget, hogy újra tartozzunk valahova mindannyian, az egyesület tagjaiként vagy támogatóiként újra bogáncsosok lehessünk.” (lásd: Bogáncs lap, 19–20. szám, 2005: 8.)

A kolozsvári Bogáncs Néptáncegyüttes csoportjai és a Zurboló Táncegyüttes támogatására 2002 őszén megalakult Bogáncs – Zurboló Egyesület fokozatosan vált együtteseink kizárólagos fenntartójává: jelenleg különböző pályázatok és szponzorszerződések, valamint a támogató adományok és tagdíjak éves bevételeiből működteti együtteseink csoportjait, programjait. Ugyanakkor 2002 óta együtteseink valamennyi vagyontárgya (ruhatára, technikai felszerelése stb.) a Bogáncs – Zurboló Egyesület tulajdonát képezi.

A Bogáncs – Zurboló Egyesület felhívása!

Az egyesület közgyűlése – amelyik az alapító tagok mellett jelenleg valamennyi csoportunk oktatóiból és az ezeket a csoportokat képviselő szülőkből áll – azzal a felhívással fordulnak mindazokhoz, akik kapcsolatban állnak/álltak együtteseink valamelyik csoportjával, hogy támogassák a Bogáncs – Zurboló Egyesületet. Érdeklődni és jelentkezni az egyesület elnökénél, Bajnóczi Zoltánnál (+40-264-437409, bajnocziz@yahoo.com) és az egyesületi titkárnál, Lax Csongor Tibornál (+40-264-411189, laxtibor@yahoo.com), illetve az egyesület e-mailcímén (egyesulet@bogancs.ro, egyesulet@zurbolo.ro) lehetséges.

A Bogáncs – Zurboló Egyesület pontos megnevezése és címe: Asociaţia „Bogáncs –Zurboló Egyesület” , 400105 Kolozsvár (Cluj-Napoca), B-dul. 21 Decembrie 1989 sugárút, nr. 9. szám. Bankszámla-számunk: Banca Transilvania, cont nr. RO12 BTRL 0130 1205 9245 16XX.

Támogatásukat előre is köszönjük!