Alapító okirat

A BOGÁNCS – ZURBOLÓ EGYESÜLET ALAPÍTÓ DOKUMENTUMA
I. fejezet
Alapítók, megnevezés, székhely, időtartam és jogállás

1§. Ma, 2002. február 6-án, a következő alapító tagok:

 

Sorsz Név Születési dátum

1.

Ambrus Loredana 1975-04-27

2.

Bajnóczi Zoltán 1975-07-05

3.

Dóka Sándor 1974-08-06

4.

Dobri András 1954-06-23

5.

Kassay Ildikó 1956-12-07

6.

Kis Júlia 1980-05-30

7.

Könczei Csongor 1974-07-05

8.

Krizbai Ibolya 1975-01-12

9.

Lax Csongor 1978-08-09

10.

Müller Katalin 1961-06-26

11.

Pastor Iosif 1978-10-16

12.

Részeg Árpád 1958-04-22

13.

Szabó Ildikó 1979-10-15

14.

Szabó Mária 1976-06-22

15.

Vinte István 1980-04-08

 

A 26.sz/2000 évi Kormányrendelet értelmében, közös megegyezés alapján elhatároztuk a Bogáncs – Zurboló Egyesület megalapítását.

2 §. Az egyesület megnevezése: „Bogáncs – Zurboló Egyesület”.

3 §. Az egyesület székhelye: Kolozsvár, 21 Decembrie sugárút, 9 sz., Kolozs megye, Románia.

4 §. Az egyesület időtartama: meghatározatlan.

5 §. A Bogáncs – Zurboló Egyesület román jogi személy, non profit szervezet, a kormányzattól, a román és külföldi magán és közintézményektől független, nincsenek politikai vagy egyházi céljai.

II. fejezet
Az egyesület kitűzött céljai

6 §. A kolozsvári Bogáncs Néptáncegyüttes, valamint a Zurboló Táncegyüttes anyagi támogatása és fenntartása. Egy archívum és egy népviseleti ruhatár létrehozása, egyes kulturális és folklorikus értékek megmentése és megőrzése céljából.

 

III. fejezet
Az egyesület szervezeti felépítése

7 §. Az egyesület szervezete:

a. A közgyűlés az egyesület legfőbb vezető szerve, amelyet az egyesületi tagok összessége alkot.

b. Az Igazgatótanács biztosítja a Közgyűlés által hozott határozatok végrehajtását. Alapításkor az Igazgatótanács az alapító tagokból tevődik össze, illetve egy elnökből, egy alelnökből, egy titkárból és rendes tagokból:

Sorsz Név Születési dátum
1. Ambrus Loredana 1975-04-27
2. Bajnóczi Zoltán 1975-07-05
3. Dóka Sándor 1974-08-06
4. Dobri András 1954-06-23
5. Kassay Ildikó 1956-12-07
6. Kis Júlia 1980-05-30
7. Könczei Csongor 1974-07-05
8. Krizbai Ibolya 1975-01-12
9. Lax Csongor 1978-08-09
10. Müller Katalin 1961-06-26
11. Pastor Iosif 1978-10-16
12. Részeg Árpád 1958-04-22
13. Szabó Ildikó 1979-10-15
14. Szabó Mária 1976-06-22
15. Vinte István 1980-04-08

c. A Cenzort , mint az egyesület ellenőrző szervét, a Közgyűlés nevezi ki. Alapításkor, Varga Zsoltot nevezték ki, aki román állampolgár, lakhely: Méra 57. sz., Kisbács község, Kolozs megye.

 

IV. fejezet
Az egyesület vagyoni helyzete

8 §. Az egyesület alaptőkéje 5 millió lej, amelyet az alapító tagok folyósítottak egyenlő részarányban. Az alaptőke növelhető az alapszabályzatnak megfelelően.

 

V. fejezet
Záró rendelkezések
9 §. Felhatalmazzuk Bajnóczi Zoltánt – román állampolgár, lakhely: Kolozsvár, Cibinului utca, 20 sz., született 1975 július 5. –, hogy elvégezze az egyesület bejegyzéséhez szükséges feladatokat. Jelen alapító dokumentum 9 cikkelyt tartalmaz, négy példányban lett kiállítva. Az alapító tagok aláírásai:
Sorsz. Név Aláírás
1. Ambrus Loredana
2. Bajnóczi Zoltán
3. Dóka Sándor
4. Dobri András
5. Kassay Ildikó
6. Kis Júlia
7. Könczei Csongor
8. Krizbai Ibolya
9. Lax Csongor
10. Müller Katalin
11. Pastor Iosif
12. Részeg Árpád
13. Szabó Ildikó
14. Szabó Mária
15. Vinte István