Zurboló Táncegyüttes

A Zurboló Táncegyüttesről

A kolozsvári Zurboló Táncegyüttest a kolozsvári Bogáncs Néptáncegyüttes első, végzős nemzedéke alapította 1993 októberében, Könczei Csongor irányításával, akinek 2015 óta Vincze Júlia segít az együttesvezetésben. Az együttes elsősorban belső-erdélyi (kalotaszegi, mezőségi, aranyosszéki, Maros-Küküllő menti és Felső-Maros menti) magyar, román és cigány néptáncokkal foglalkozik, alapelvük, hogy ezeket minél részletesebb megismerjék, elsajátítsák, majd koreográfiáikban, műsoraikban feldolgozzák. Az együttes arculatát meghatározzák a táncszínház jellegű műsorok is, így az elmúlt negyedévszázadban készült 47 koreográfiájuk között tizenöt tematikus táncjáték bemutatására került sor: Kalotaszeg (1994), Tollas Erzsi (1997), El kell menni katonának (1998), Délibáb (1998), Portré (1999), Intelmek (2000), Amikor a pásztor elvesztette a türelmét (2000), Játék (2001), Pótlás (2006), Postakert (2008), erdelyi_neptancok.zip (2011), A hérészben… (2011), Haver, Buráló! (2016), Kisnemesek (2017) és Kisgömböc (2018). (Az elmúlt 30 év koreográfiáinak túlnyomó része az együttesvezető Könczei Csongor nevéhez fűződik, de többször koreografált a Zurboló Táncegyüttesnek Könczei Árpád is.)

A Zurboló másik sajátossága az oktatáshoz, a folyamatos utánpótlásképzéshez való szoros kapcsolódás. A Zurboló a Bogáncs felnőtt együttese, így a zurbolósok előtt az elmúlt harminc évben az a nehéz feladat állt, hogy egy országos hírű és szakmai körökben elismert gyermek- és diákegyüttes csoportjainak (Bogáncs, Kisbogáncs, Apróbogáncs és Morzsabogáncs) oktatóiként és irányítóiként egyrészt a folyamatos utánpótlást biztosítsák, másrészt pedig, hogy bebizonyítsák: a „bogáncsos” szellemiség „felnőtt” formája, a „zurbiság” egy igen sajátságos és talán néha merészen újszerű, kísérletező táncműhelyt hozott létre Kolozsváron. 1996–2004 között működtették a Zurboló Utánpótlás csoportját (2001-ben a Bogáncs Utánpótlás csoportot is), csoportjaik támogatására pedig 2002 őszén bejegyezték a Bogáncs – Zurboló Egyesületet. 2001–2008 között zurbolósok vezették a kolozsvári Unitárius Kollégium Szamóca Néptáncegyüttesét, az elmúlt évtizedekben pedig zurbolósok (és volt zurbolósok) oktatták hosszabb-rövidebb ideig az aranyosegerbegyi, gyalui, györgyfalvi, kalotaszentkirályi, kolozsi, magyarlónai, magyarszováti, mérai, tordai, tordaszentlászlói, torockószentgyörgyi és várfalvi hagyományőrző néptánccsoportokat, illetve többen foglalkoztak óvodai és iskolai néptáncoktatással is.

Ugyanakkor a Zurboló széleskörű szervezői tevékenységet is folytatott az elmúlt évtizedekben: 1994 óta a kétévente sorra kerülő kolozsvári Ifjúsági Néptánctalálkozó, a Kolozs megyei magyar néptáncegyüttesek találkozójának egyik házigazdája; szintén 1994 óta szervezi a Bogáncs és Zurboló edzőtáborokat (1994–2015 között Torockón, majd Kalotaszentkirályon, Sztánán, Zsobokon és Algyógyon), 2023 júliusában immár a huszonkilencedik Bogáncs és huszonnyolcadik Zurboló edzőtáborokra fog sor kerülni; 2000–2005 között működött a kolozsvári Tranzit Házban a Zurboló Táncház, amelyik számokban 148 gyerektáncházat és játszóházat, illetve 123 felnőtt táncházat jelentett; 2001 óta szervezik a Zurboló Táncfórumokat, amelynek 2015 novemberében került sor a harmincegyedik előadására; 2007 óta minden április 29-én megszervezik az Erdélyi tánchagyományok és a Tánc Nemzetközi Világnapja rendezvényt; 1995 óta szervezett és megtartott négy bogáncsos, három zurbolós és négy kolozsvári táncházas évfordulót; s végül, de nem utolsó sorban az elmúlt évtizedekben különböző fesztiválok és rendezvények társrendezője is volt (Tranzit Napok, Kolozsvári Tavasz stb.).

20130323_18103020130323_181054