Egyesületi tagok

A Bogáncs – Zurboló Egyesület 2016. október 14-én, a 19. közgyűlésén megszavazta, hogy a hatékony működőképesség miatt változtat az egyesületi tagságának összetételén. A változást az tette szükségessé, hogy az egyesületünk alapítása óta eltelt 14 év alatt olyan mértékűvé vált a tagság fluktuációja, hogy egyszerűen követhetetlenné vált az egyesület tagságának összetétele, s ez rendkívül megnehezítette például egy-egy közgyűlés összehívását. Ezért az a döntés született, hogy szűkítjük az aktív tagságunkat: 2016-tól a Bogáncs – Zurboló Egyesület tagsága a 2002-es alapító tagokból – természetesen azokból, akik felkérésünkre továbbra is vállalták ezt – és a jelenlegi oktatókból áll, illetve felkértünk a jelenlegi csoportjainkból egy-egy képviselőt (a kisgyerek csoportjainkból szülőket), hogy aktív tagként képviseljék közgyűlésünkben az adott csoportot. Így az egyesületi tagság, azaz a közgyűlés 23 fős lett:

 1. Bajnóczi Zoltán – egyesületi elnök, alapító tag
 2. Farkas Dávid – a Zurboló képviseletében
 3. Fazakas Annamária – apróbogáncsos szülő
 4. Ferenczi Attila – kisbogáncsos oktató
 5. Frinkuj Árpád – + 30-as Zurboló (azaz a „régiek”) képviseletében
 6. Halász Levente – morzsabogáncsos oktató
 7. Könczei Csongor – együttesvezető, alapító tag
 8. Lax Csongor – egyesületi titkár, alapító tag
 9. Lax Ildikó – morzsabogáncsos szülő, alapító tag
 10. Mátyás Boglárka – a Bogáncs képviseletében, az együttesek ruhatárosa
 11. Pásztor Ágnes – kisbogáncsos oktató
 12. Prózsa Réka – apróbogáncsos oktató
 13. Részeg Árpád – alelnök, alapító tag
 14. Rozsnyai Tamás – morzsabogáncsos oktató
 15. Sebesi Tündér – bogáncsos oktató
 16. Székely Gabriella – kisbogáncsos oktató
 17. Székely Rajmond – apróbogáncsos oktató
 18. Tussay Szilárd – bogáncsos oktató
 19. Túrós Klára – apróbogáncsos oktató
 20. Vajas Mónika – kisbogáncsos szülő
 21. Varó Noémi – morzsabogáncsos oktató
 22. Vincze Júlia – zurbolós oktató, alapító tag
 23. Vincze István – alapító tag
A Bogáncs – Zurboló Egyesület jelenlegi cenzora Sallai Zsolt.