Egyesületi tagok

A Bogáncs – Zurboló Egyesület 2016. október 14-én, a 19. közgyűlésén megszavazta, hogy a hatékony működőképesség miatt változtat az egyesületi tagságának összetételén. A változást az tette szükségessé, hogy az egyesületünk alapítása óta eltelt 14 év alatt olyan mértékűvé vált a tagság fluktuációja, hogy egyszerűen követhetetlenné vált az egyesület tagságának összetétele, s ez rendkívül megnehezítette például egy-egy közgyűlés összehívását. Ezért az a döntés született, hogy szűkítjük az aktív tagságunkat: 2016-tól a Bogáncs – Zurboló Egyesület tagsága a 2002-es alapító tagokból – természetesen azokból, akik felkérésünkre továbbra is vállalták ezt – és a jelenlegi oktatókból áll, illetve felkértünk a jelenlegi csoportjainkból egy-egy képviselőt (a kisgyerek csoportjainkból szülőket), hogy aktív tagként képviseljék közgyűlésünkben az adott csoportot. Így az egyesületi tagság, azaz a közgyűlés 25 fős lett:

 1. Bajnóczi Zoltán – egyesületi elnök, alapító tag
 2. Birtalan Róbert – morzsabogáncsos oktató
 3. Enyedi Réka – apróbogáncsos oktató
 4. Farkas Dávid – a Zurboló képviseletében
 5. Fazakas Annamária – kisbogáncsos szülő
 6. Ferenczi Attila – bogáncsos oktató
 7. Frinkuj Árpád – + 30-as Zurboló (azaz a „régiek”) képviseletében
 8. Halász Levente – apróbogáncsos oktató
 9. Könczei Csongor – együttesvezető, alapító tag
 10. Lax Csongor – egyesületi titkár, alapító tag
 11. Lax Ildikó – kisbogáncsos szülő, alapító tag
 12. Mátyás Boglárka – morzsabogáncsos oktató, az együttesek ruhatárosa
 13. Péntek Erika – morzsabogáncsos szülő
 14. Prózsa Réka – kisbogáncsos oktató
 15. Réman Gergely Bálint – morzsabogáncsos oktató
 16. Részeg Árpád – alelnök, alapító tag
 17. Rozsnyai Tamás – apróbogáncsos oktató
 18. Sebesi Tündér – bogáncsos oktató
 19. Székely Gabriella – bogáncsos oktató
 20. Székely Rajmond – kisbogáncsos oktató
 21. Túrós Klára – kisbogáncsos oktató
 22. Tussay Szilárd – pályázati referens, volt oktató
 23. Vajas Mónika – bogáncsos szülő
 24. Vincze Júlia – zurbolós oktató, alapító tag
 25. Vincze István – alapító tag
A Bogáncs – Zurboló Egyesület jelenlegi cenzora Sallai Zsolt.