Folklórkör

A kolozsvári Brassai Sámuel Líceum Folklórköre (1985–1989)

A kolozsvári Bogáncs Néptáncegyüttesének elődje, a Brassai Sámuel Gimnázium Folklórköre 1985-ben alakult Tolna Éva magyar szakos tanárnő kezdeményezésére. Az akkori ötödik és hatodik osztályos tanulókból toborzott csoport irányításával Könczei Csilla foglalkozott. A csoport elsőrendű feladata az erdélyi népi kultúrával való ismerkedés volt, hogy az iskola diákjai elsajátíthassák a hagyományos néptáncot és népzenét, amelyek fontos részei saját etnikus tradícióinknak. A nyolcvanas években Tolna Éva és Könczei Csilla munkáját Fülöp Hajnalka, Könczei Ilma, Péter Pál és Péter Júlia segítették.

10

A Folklórkör alapító tagjai (1985–1986): Ambrus Ádám, Ambrus Loredána, Bajnóczi Zoltán, Balázs Emőke, Bíró Farkas Tamás, Buzogány Zsolt, Chiş István, Coroi László, Csoltkó Emese, Derner Tünde, Doka Sándor, Gombár Beáta, Jánossy Csilla, Kántor Melinda, Kelemen Erika, Király Barna, Kis Gyöngyvér Cecília, Koncz Zsuzsa, László Krisztina, Lőnhárt Melinda, Magyari Andrea, Mezei János, Mihály Vera, Nagy Júlia, Nagy Tünde, Nagy Zsuzsanna, Orbai Erika, Orosz Róbert, Réthy István, Réthy Kinga, Sebe Ildikó, Soós Ibolya, Soós Zoltán, Szabó Andrea, Szabó Tünde, Székely Major Katalin, Török Levente, Tulogdi József Attila és Vér Ilona. 
(A fenti névsor valószínűleg nem teljes, mivel elsősorban visszaemlékezések alapján sikerült összeállítani.)
1989-ig még tagja volt a Folklórkörnek: Ambrus Zoltán, Bedő Andrea, Bense Erika, Berekméry László, Dávid Zoltán, Derner Mária, Doka Annamária, Egyed Zoltán, Erős Júlia, Gârbicean Zita, Kabay Panna, Kiss Árpád, Könczei Csongor, Krizbai Ibolya, Lőnhárt Tamás, Sebe Attila, Szabó Anna, Szabó Csanád, Tóth Enikő, Túrós Levente, Vajas János, Varga Melinda, Varga Zoltán és Zsigmond Ilka.
A Folklórkör fontosabb kolozsvári előadásai:
1. Új hold, fényes nap – 1986. december 5. (bemutató) – Brassai Gimnázium díszterme
2. János vitéz – 1986 (bemutató) – Brassai Gimnázium unitárius imaterme
3. János vitéz – 1986 – Brassai Gimnázium díszterme
4. János vitéz – 1987 – Zeneóvoda (Fások klubja)
5. Se nem kicsi, se nem nagy – 1989. június 2. (bemutató) – Brassai Gimnázium díszterme
A Folklórkör egyetlen vendégszereplésére 1989. november 7-én került sor, amikor a Mérai Kultúrotthonban előadta a Se nem kicsi, se nem nagy című előadását.
(A Folklórkörnek az iskolai évnyitók és évzárók, a különböző megemlékezések valamint az egykori „megéneklünkök” alkalmából tartó fellépéseit sajnos utólag nem sikerült pontosan adatolni, így ebből a korszakból csak a fontosabb előadásokat említjük.)