Bogáncs lap

A Bogáncs lap

Együttesünk 1990 óta saját lappal rendelkezik: a Bogáncs lap a kolozsvári Bogáncs Néptáncegyüttes és Zurboló Táncegyüttes időszakos kiadványa, az utóbbi években az Ifjúsági Néptánctalálkozók műsorfüzete is, álló Híreink rovattal. Jelenleg a huszonkilencedik kiadott lapszámnál tartunk.

 SANYO DIGITAL CAMERA

Bogáncs, írásban[1]

1985-ben még csak „éneklő-táncoló” iskoláról álmodoztunk, de 1990 karácsonyára már tudtuk, hagyományainkat csak úgy tudjuk igazán megőrizni, ha írásban is rögzítjük azokat. Így született meg a Bogáncs lap, együttesünk időszakos Tájékoztatója. (Hogy milyen mértékben szolgálta és szolgálja az együttest ez a szerény nyomtatvány, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy rendezvényeinken rendszeresen műsorfüzetként is forgalmazzuk.)

Az első szám, Magyar énekes népszokások még „hír nélkül, boglyas fővel” – indult szerencsét próbálni. Bár az iskola kapuján túl nem juthatott, 1991 februárjában már „kis kacagánkát is vetve nyakába”, a Tájékoztató második száma, a Farsang Kovács Ildikó rajztanárnő segítségével már tetszetősebb. A láb hamarabb szokott a táncra, mint a kéz az írásra, mégis néhány cím figyelmet érdemel: Téli népszokások Könczei Csongor tollából, valamint Türei farsangi emlék, illetőleg a Szabad-e boricálni? Nagy Júlia és Lőnhárt Melinda írásai.

 A Tájékoztatók az együttes érdeklődési köréről, eredményeiről és rendezvényeiről tudósítanak. Jelentősebb írások a tartalomból:

3. szám: Tavasz, 1991. március – Tavaszi népszokásaink (Könczei Csongor), A gyimesi tojásfestésről, valamint a „kesice” készítési módjáról (Lakatos Róbert).

4. szám: Ősz (Széchenyi emlékszám), 1991. október – Az új műsorról, avagy hogyan lehet a semmiből alkotni (Könczei Csongor), Olyan házat szeretnék, mint a Kocsis Rózsikáé (Lőnhárt Melinda).

5. szám: Karácsony, 1991. december – Az újévhez kötődő népszokások (Könczei Csongor), Táncháztalálkozó Nagybányán (Lőnhárt Melinda).

6. szám: I. Ifjúsági Néptánctalálkozó, 1992. április – Köszöntő helyett (Tolna Éva), Árva madár, mért keseregsz az ágon… (Lőnhárt Melinda), Néhány szó a találkozón résztvevő hagyományőrző fiatalokról (Könczei Csongor), műsorfüzet.

7. szám: Anyám, édesanyám, mért küldött el engem… (A ballagó első bogáncsos nemzedék búcsúztatója), 1993. május – Az emberélet fordulóinak szokásköre Széken (Ambrus Dána, Bajnóczi Zoltán, Bense Erika, Király Barna, Könczei Csongor, Lőnhárt Melinda, Magyari Andrea, Major Levente, Makkai Zsolt és Szabó Anna széki gyűjtése), EMKE díjas a Bogáncs.

8. szám: Betlehemezés, 1993. december – Magyarszováti betlehemes (Elmondta Maneszes Láli János 65 éves volt magyarszováti lakos), Lengyelországi élmények (Kálmán Mária tanárnő és Kiss Réka).

9. szám: II. Ifjúsági Néptánctalálkozó, 1994. március – A Küküllő menti pontozó (Könczei Csongor), Áldás- és átokformulák a magyar népdalokban és népballadákban (Veress Kata), műsorfüzet.

10. szám: Bogáncs Évkönyv (10 éves a Bogáncs – ünnepi szám), 1995. május – „Üres lét? Adj tartalmat neki” (Tolna Éva), Én ezt gondolom most rólatok… (Könczei Csilla), Termő ékes ág (Egyed Emese), Évfordulóra (Péterfy Emília), Amikor népzenét gyűjtöttem (Benkő András), Akik írtak rólunk (tallózás a sajtóban), valamint Boda Károly, Cucu Imola, Kocsis István, Hantz Lám Irén és Szőcs Judit írása, műsorfüzet.

11. szám: III. Ifjúsági Néptánctalálkozó, 1996. május – Szegedi élmények (Szabó Emese és Szabó Tímea kisbogáncsosok), műsorfüzet.

12. szám: Lengyel Kulturális Napok, 1996. november – „Hidegen fújnak a szelek, ezek nem jót jelentenek” Fogságom története a lengyel-ukrán határon… (Tolna Éva), Lengyel kapcsolatainkról, számokban… (összeállította Könczei Csongor), műsorfüzet.

13. szám: IV. Ifjúsági Néptánctalálkozó, 1998. május – Bogáncs táncban és írásban (Tolna Éva), A szabadságharc emléke a népköltészetben (Bálint Emese), műsorfüzet.

14-15. szám: 15 éves a Bogáncs – V. Ifjúsági Néptánctalálkozó, 2000. április – Köszöntő helyett (Tolna Éva), 15 éves a Bogáncs (Cucu Imola), Sok boldog születésnapot, Bogáncs! (Szabó Zsolt), Könczei Csilla visszaemlékezése, Varázsbogáncs (Lőnhárt Melinda) Adatok a Bogáncs tizenöt évéről (összeállította Könczei Csongor), műsorfüzet.

16. szám: VI. Ifjúsági Néptánctalálkozó, 2002. április – A be nem vált jóslat (Tolna Éva), A Bogáncs – Zurboló Egyesület (Bajnóczi Zoltán), A Zurboló Táncfórumról (Könczei Csongor), Csoportjainkról… (Kis Júlia, Farkas Mónika, Kassay Réka, varga Csilla és Szabó Tímea), műsorfüzet.

17. szám: 10 éves a Zurboló, 2003. február – Te csak táncolj, Zurboló! (Tolna Éva), Isten éltessen, Zurbi! (Szabó Zsolt), Néhány adat a Zurbolóról… (összeállította Könczei Csongor), műsorfüzet.

18. szám: VII. Ifjúsági Néptánctalálkozó, 2004. március – Köszöntő helyett (Tolna Éva), Fórum az iskolai néptáncoktatásról, együttes-szervezésről, és a Kolozs megyei hagyományőrző és hagyományápoló néptáncegyüttesek helyzetéről (Könczei Csongor), Elbúcsúzott a harmadik bogáncsos nemzedék, műsorfüzet.

19-20. szám…

Tolna Éva

És kiegészítésként:

19-20. szám: 20 éves a Bogáncs, 2005. március – A Bogáncs első nemzedékének (Tolna Éva, Könczei Csilla, Szabó Zsolt, Kósa Mária írásai), Bogáncs, írásban (Tolna Éva), Szamóca történet (Solymosi Zsolt), A Bogáncs – Zurboló Egyesület, Adatok a Bogáncs húsz évéről (összeállította Könczei Csongor), műsorfüzet.

21. szám: VIII. Ifjúsági Néptánctalálkozó, 2006. március – Köszöntő helyett (Tolna Éva), Bogáncsként Európában (Dáné Tibor Kálmán), Fórum – A szakma becsülete. Helyzetkép az erdélyi magyar (nép)táncművészetről (Könczei Csongor), Néhány szó a Romániai Magyar Néptáncegyesületről, műsorfüzet.

22. szám: IX. Ifjúsági Néptánctalálkozó, 2008. március – Adatok a kolozsvári Ifjúsági Néptánctalálkozóról (Könczei Csongor), Civil szervezeteink márciusa (Dáné Tibor Kálmán), műsorfüzet.

23. szám: 15 éves a Zurboló Táncegyüttes / Búcsúzik a negyedik bogáncsos nemzedék, 2008. április – május – Kettős ünnep (Tolna Éva), Archimédeszi pontunk (Szabó Zsolt), Emlékeztek? A színpadon történt… (Könczei Csongor), Néhány adat a Zurbolóról…(összeállította Könczei Csongor), Búcsúzik a negyedik bogáncsos nemzedék (a kapcsolódó adatokat összeállította Bajnóczi Zoltán és Könczei Csongor), műsorfüzet.

24. szám: X. Ifjúsági Néptánctalálkozó, 2010. március – Az ifjúsági néptánctalálkozó és a tavaszt fesztivál, avagy egy rendezvénysorozat megújulásának a lehetőségéről (Könczei Csongor), Kolozsvári Tavasz – műsorfüzet.

Bogáncs 25. – A kolozsvári Bogáncs Néptáncegyüttes fennállásának 25. évfordulója alkalmából kiadott emlékkönyv, szerkesztette Könczei Csongor. Kolozsvár, 2010
Bogancs_25

26. szám: Erdélyi Tánchagyományok és a Tánc Nemzetközi Világnapja / Búcsúzik az ötödik bogáncsos nemzedék, 2011. április 28–29. – Felnőtt az ötödik Bogáncs-nemzedék (Tolna Éva), Búcsúzik az ötödik bogáncsos nemzedék (a kapcsolódó adatokat összeállította Könczei Csongor, Lax Csongor, Lax Ildikó, Vincze István és Vincze Júlia), László Dorottya, Gebefügi Renáta és Vajas Albert, Nagy Renáta visszaemlékezései, műsorfüzet.

27. szám: Erdélyi Tánchagyományok és a Tánc Nemzetközi Világnapja, 2014. április 26–29. – Köszöntő (Tolna Éva), műsorfüzet.

28. szám: 30 éves a Bogáncs Néptáncegyüttes / Búcsúzik a hatodik bogáncsos nemzedék, 2015. április 19–29. – Kassay Ildikó Bogáncs köszöntése és megemlékezése a 2014-ben elhunyt Tolna Éváról, Nemzedékről nemzedékre. A 30 éves kolozsvári Bogáncs Néptáncegyüttes rövid története (Könczei Csongor), Búcsúzik a hatodik bogáncsos nemzedék (a kapcsolódó adatokat összeállította Könczei Csongor), Osváth Tamás, Réman Gergő, Székely Gabriella, Tamás Tihamér, Tusai Réka és Vincze Csilla visszaemlékezései, műsorfüzet.

29. szám: XIII. Ifjúsági Néptánctalálkozó, 2016. április 7–9. – A XIII. Ifjúsági Néptánctalálkozó műsora, a XIII. Ifjúsági Néptánctalálkozón résztvevő együttesek.

30. szám: 25 éves a Zurboló Táncegyüttes / Búcsúzik a hetedik bogáncsos nemzedék, 2018. április 25–28. – Újabb kettős ünnep (Bajnóczi Zoltán), Negyedévszázad zurbiságról… (Könczei Csongor), Búcsúzik a hetedik bogáncsos nemzedék (a kapcsolódó adatokat összeállította Könczei Csongor), A búcsúzók (Babțan Varga Teodóra, Bodor Boglárka, Csíki Ákos, Illyés Zalán, Késmárki Krisztina, Kis Gál Csongor, Mátyás Boglárka, Nagy Gellért, Osváth Barbara, Osváth Evelin, Réthi Anita, Székely Bea, Traznay Antónia, Tussay Csongor és Túros Tamás) és az oktatók (Sebesi Tündér és Tussay Szilárd) visszaemlékezései, műsorfüzet.


[1] Megjelent a Bogáncs lap 19–20. összevont számában, lásd Bogáncs 19–20. Kolozsvár, 2000. március: 5–6.