Zurboló Táncház

Zurboló Táncház – 2000 november 23-tól kezdődően 2005 május 31-ig tanévközben heti rendszerességgel szervezett a Zurboló Táncegyüttes gyerek- és felnőtt táncházat a kolozsvári Tranzit Házban, így sikerült 2000–2005 között 148 gyerektáncházat és 123 felnőtt táncházat megtartani. A Zurboló Táncház állandó zenekara a Zurboló Zenekar (Albert Szilárd, Gombár Lóránd, Könczei Csongor és Kostyák Márton) volt.

 

A Zurboló Táncház – másfél év a huszonötből[1]

A kilencvenes években többnyire teremgondok miatt akadozó, hónapokon keresztül szünetelő kolozsvári táncház szervezését 2000 őszétől a kolozsvári Brassais Véndiák Alapítvány Zurboló Táncegyüttese vállalta fel. A Zurboló és a kolozsvári Tranzit Alapítvány közötti kölcsönös támogatás és együttműködés eredményeképpen 2000. november 23.-án a Malom utcai Tranzit Házban került sor az első Zurboló Táncházra, amely a hetvenes-nyolcvanas évek rendszeres, hetente megtartott, kolozsvári gyerek- és felnőtt táncházának hagyományát próbálja újraéleszteni.

Az elmúlt másfél évben sikerült megteremteni egy jól működő táncház alapfeltételeit. A Tranzit Ház nagyterme megfelelő teret biztosított 2000-ben négy, 2001-ben pedig harmincnégy táncháznak. Pásztor József főszervező 2002 júniusáig még huszonkét táncház megtartását tervezi. A kezdeti nehézségek ellenére a Zurboló Táncház látogatottsága fokozatosan nőtt, jelenleg az átlag látogatottság táncházanként 35-40 gyermek és 60-70 felnőtt.

A Zurboló és a szintén kolozsvári Ördögtérgye Néptáncegyüttes tagjai közül kikerülő táncoktatók négyhetente váltják egymást. Az elmúlt másfél évben Both József, Both Zsuzsa, Dóka Sándor, Geréb Enikő, Horvát Izabella, Kádár Elemér, Pásztor József, Schvartz Annamária, Szabó Mária, Szőcs Ágnes, Tötszegi Hédi és Varga Zsolt gyimesi, Enyed környéki román, felcsíki, magyarpalatkai, mérai, szászcsávási cigány, széki és vajdaszentiványi táncokat tanított. A gyerektáncházat Lax Csongor és Szabó Ildikó vezeti, Bárdos Réka, Kis Júlia és Magyari Andrea segítségével.

A táncházban a Zurboló Táncegyüttes kísérőzenekara muzsikál. Albert Szilárd és Gombár Lóránd prímások, Könczei Csongor brácsás és Kostyák Márton bőgős mellett az elmúlt időszakban közreműködött még Albert Balázs, Antal Sándor, Könczei Bálint és Orbán László is. Havi rendszerességgel muzsikál a Zurboló Táncházban a Bardócz Sándor, Kostyák Alpár és Szép Gyula alkotta kolozsvári Tarisznyás együttes, és többször furulyázott Orendi István is. Adatközlő muzsikus vendégeink voltak: Kalotaszegről idős és ifjú Fodor Netti Sándor, illetve Czilika Gyula és fia Czilika Róbert prímások, Urszuly Kálmán brácsás, a magyarpalatkai Kodoba Márton és Kodoba Florin prímások, Moldován István és Kodoba Lőrinc kontrások, Kovács Márton „Puki” bőgős.

*

Kolozsváron 1977 februárjában, a bábszínház próbatermében tartották az első táncházat. Mivel immár másfél éve a kolozsvári táncházat a Zurboló Táncegyüttes szervezi, feladatunknak éreztük a 25 éves évforduló méltó megünneplését, amelyre 2002. február 16-án kerül sor a táncház jelenlegi helyszínén. Ezzel az eseménnyel nemcsak a kezdet, hanem az elmúlt 25 év megünneplésére teszünk kísérletet, meghívva mindazokat, akik valaha muzsikáltak, táncot tanítottak vagy szervezték a mindenkori kolozsvári táncházat, legyen szó annak akármelyik helyszínéről is (Monostori út, Vasas Klub, Diákház vagy Tranzit Ház).

A 25 éves évforduló gazdag műsorral várja a „mindenkori” kolozsvári táncházasokat. A délelőtti fényképkiállítást a kolozsvári Művelődés szerkesztősége által szervezett kerekasztal-beszélgetés követi, ahol bemutatásra kerül az évforduló tiszteletére megjelentetett jelen lapszám is. A délutáni népzenekoncerten fellép a Bodzafa, az Ördögszekér, a Tarisznyás, az Üsztürű és a házigazda szerepét betöltő Zurboló Táncegyüttes zenekara. A koncert után természetesen táncház következik, meghívott kalotaszegi és mezőségi hagyományőrző zenekarok részvételével.

 

JEGYZET
A Zurboló Táncház – négy év a huszonhétből

A kolozsvári Brassais Véndiák Alapítvány Zurboló Táncegyüttese 2000 őszétől szervez heti rendszerességgel táncházat a Tranzit Házban. Az azóta eltelt négy – tanévhez igazodó – táncházas évadban sikerült 118 táncházat megtartani: 2000-2001-ben huszonhatot, 2001-2002-ben harminckettőt, 2002-2003-ban huszonnyolcat, és 2003-2004-ben ismét harminckettőt.

Az elmúlt négy évben főleg a Zurboló és a szintén kolozsvári Ördögtérgye Néptáncegyüttes tagjai közül kikerülő táncoktatók négyhetente váltották egymást: Both József, Both Zsuzsa, Dóka Sándor, Dóka (Szabó) Mária, Geréb Enikő, Horvát Izabella, Kádár Elemér, Pásztor (Szőcs) Ágnes, Pásztor József, Schvartz Annamária, Szabó Ildikó, Tötszegi Hédi és Varga Zsolt gyimesi, felcsíki, magyarpalatkai, mérai, széki és vajdaszentiványi magyar, Enyed környéki román és szászcsávási cigány táncokat tanítottak. Nekik alkalmanként besegített még Dénes Imola, Grabán Alpár, Jakab Réka, Jankó Szép István, Kis Júlia, Lakatos Róbert, Lax Csongor, Magyari Andrea és Papp Emese is. Érdekes színfolt volt 2003 decemberében az inaktelki származású Gergely István, illetve a 2003-2004-es táncházas évadban Orendi István és barátai (Danka Botond, Fischer Botond, Horváth Sándor, Marthi Zoltán, Ségercz Ferenc és Schuller Anett) által muzsikált és tanított moldvai csángó táncok oktatása.

A gyerektáncházat 2000-2002 között Lax Csongor és Szabó Ildikó vezették, Bárdos Réka, Kis Júlia és Magyari Andrea segítségével. A 2002-2003-as táncházas évadban a gyerektáncház irányítói Bárdos Réka és Szabó Ildikó, a 2003-2004-es táncházas évadban pedig Ambrus Dána és Szabó Ildikó voltak. Ez utóbbi évadban besegített még Pásztor Ágnes és Szabó Emese is, akik jelenleg is vezetik a gyerektáncházat. 2003. november 5.-től indult a Palocsay Kata által vezetett játszóház is. Az évek során Erdély egyik legjobban működő gyerektáncházává fejlődött, a kedd délutánonként sorrakerülő foglalkozásokat hetente átlag 60-70 gyermek látogatja.

A táncház állandó zenekaraként a Zurboló Zenekar muzsikált: Albert Szilárd és Gombár Lóránd prímások, Könczei Csongor brácsás és Kostyák Márton bőgős mellett az elmúlt időszakban közreműködött még Albert Balázs, Antal Sándor, Könczei Árpád, Könczei Bálint, Negrea Viorel, Orbán László, Sepsi Dezső és Szép Bálint is. Havi rendszerességgel muzsikált a Zurboló Táncházban a Bardócz Sándor, Kostyák Alpár és Szép Gyula alkotta kolozsvári Tarisznyás együttes, és többször furulyázott az előbb említett Orendi István barátai kíséretében, illetve Lakatos Róbert is. Ütőgardonyon kísért még Bárdos Réka, Both Zsuzsa és Kádár Elemér. Adatközlő muzsikus vendégeink voltak: Kalotaszegről idős és ifjú Fodor Netti Sándor, illetve Czilika Gyula és fia Czilika Róbert prímások, Urszuly Kálmán brácsás és Berki Viktor bőgős, a magyarpalatkai Kodoba Márton és Florin prímások, Kodoba Lőrinc, Moldován István és Radák Rémus kontrások, Kovács Márton „Puki” és Boldi János bőgősök.

A heti rendszerességgel megtartott Zurboló Táncházak sorában az idénynyitó és –záró, a karácsonyi, farsangi, nőnapi, húsvéti és Szent György-napi táncházak kiemelkedő eseményeknek számítottak, amikor meghívott vendégmuzsikusok szolgáltatták a talpalávalót. A gyerektáncház legnagyobb attrakciója mindig a Mikulás-járás. Kialakult hagyomány szerint az évadzáró táncház vendége a magyarpalatkai Kodoba zenekar. Mivel ez az esemény általában a júniusi Tranzit Napokra esik, a Zurboló Táncegyüttes az évadzáró táncházak keretén belül 2001. június 7.-én bemutatta a Játék, 2003. június 3.-án pedig előadta a Délibáb című táncjátékát.

A Zurboló Táncház a Zurboló Táncegyüttes és a Kriza János Néprajzi Társaság közötti együttműködésnek köszönhetően több könyvbemutatónak is helyet adott. Így került sor 2002. április 23.-án, Szent György-napi táncház keretében az első, kettős könyvbemutatóra, ahol Könczei Csilla: Jegyzetek a Lábán-táncjelírásról és Szabó Árpád Töhötöm: Közösség és intézmény. Stratégiák a lónai hagyományos gazdálkodásban című köteteinek bemutatását Kodoba Márton és Florin, illetve Sepsi Dezső és a Zurboló Zenekar rövid koncertje követte, majd a Zurboló Táncegyüttes előadta Amikor a pásztor elvesztette a türelmét című táncjátékát. Ezt követte 2003. április 1.-én Tötszegi Tekla: A mérai kötény és Almási István: Monostori sugár torony, majd 2004. október 14.-én a Lenyomatok 2. Fiatal kutatók a népi kultúráról című kötetek bemutatása.

A kolozsvári Zurboló Táncegyüttes szervezője és házigazdája volt 2002. február 16-án a 25 évét ünneplő kolozsvári táncház évfordulós rendezvényének. 2003. november 12.-én a 25 éves Bodzafa zenekar koncertezett a Zurboló Táncházban. 2004. április 27.-én, szintén egy Szent György-napi táncház keretén belül Hatházi András és a Zurboló Zenekar előadta a Változatok – Mese és muzsika a juhok kereséséről című koncertműsorát.

És 2004. október 5-én elkezdődött a Zurboló Táncház ötödik évadja…

Könczei Csongor

[1] Eredetileg megjelent a Művelődés folyóirat LV. évf., 2002/2. februári, a 25 éves kolozsvári táncház ünnepi évfordulójára szerkesztett tematikus számában (10–11.). Jegyzettel bővített változatában megjelent a Könczei Ádám – Könczei Csongor: Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből című kötetben (Kriza Könyvek 24., Kolozsvár, 2004: 77–80.).