Zurboló Táncegyüttes

A Zurboló Táncegyüttesről

A kolozsvári Zurboló Táncegyüttest a kolozsvári Bogáncs Néptáncegyüttes első, végzős nemzedéke alapította 1993 októberében, Könczei Csongor vezetésével. Az együttes elsősorban belső-erdélyi (kalotaszegi, mezőségi, aranyosszéki, Maros-Küküllő menti és Felső-Maros menti) magyar, román és cigány néptáncokkal foglalkozik, alapelvük, hogy ezeket minél részletesebb megismerjék, elsajátítsák, majd koreográfiáikban, műsoraikban feldolgozzák. Az együttes arculatát meghatározzák a táncszínház jellegű műsorok is, így az elmúlt több mint két évtizedben készült 43 koreográfia közül tizenhárom tematikus táncjáték bemutatására került sor: Kalotaszeg (1994), Tollas Erzsi (1997), El kell menni katonának (1998), Délibáb (1998), Portré (1999), Intelmek (2000), Amikor a pásztor elvesztette a türelmét (2000), Játék (2001), Pótlás (2006), Postakert (2008), erdelyi_neptancok.zip (2011), A hérészben… (2011) és Haver, Buráló! (2016).

A Zurboló másik sajátossága az oktatáshoz, a folyamatos utánpótlásképzéshez való szoros kapcsolódás. A Zurboló a Bogáncs felnőtt együttese, így a zurbolósok előtt az elmúlt huszonnégy évben az a nehéz feladat állt, hogy egy országos hírű és szakmai körökben elismert gyermek- és diákegyüttes csoportjainak (Bogáncs, Kisbogáncs, Apróbogáncs és Morzsabogáncs) oktatóiként és irányítóiként egyrészt a folyamatos utánpótlást biztosítsák, másrészt pedig, hogy bebizonyítsák: a „bogáncsos” szellemiség „felnőtt” formája, a „zurbiság” egy igen sajátságos és talán néha merészen újszerű, kísérletező táncműhelyt hozott létre Kolozsváron. 1996–2004 között működtették a Zurboló Utánpótlás csoportját (2001-ben a Bogáncs Utánpótlás csoportot is), csoportjaik támogatására pedig 2002 őszén bejegyezték a Bogáncs – Zurboló Egyesületet. 2001–2008 között zurbolósok vezették a kolozsvári Unitárius Kollégium Szamóca Néptáncegyüttesét, az elmúlt évtizedekben pedig zurbolósok oktatták hosszabb-rövidebb ideig az aranyosegerbegyi, gyalui, kalotaszentkirályi, kolozsi, mérai, tordai, tordaszentlászlói és várfalvi, jelenleg pedig a magyarlónai hagyományőrző néptánccsoportokat, illetve többen foglalkoztak/foglalkoznak óvodai/iskolai néptáncoktatással is.

Ugyanakkor a Zurboló széleskörű szervezői tevékenységet is folytatott az elmúlt évtizedekben: 1994 óta a kétévente sorra kerülő kolozsvári Ifjúsági Néptánctalálkozó, a Kolozs megyei magyar néptáncegyüttesek találkozójának egyik házigazdája, amely 2016-ban tizenharmadik alkalommal került megrendezésre; szintén 1994 óta szervezi a Bogáncs és Zurboló edzőtáborokat (1994–2015 között Torockón, majd Kalotaszentkirályon, Sztánán és Zsobokon), 2018 júliusában immár a huszonötödik Bogáncs és Zurboló edzőtáborokra fog sor kerülni; 2000–2005 között működött a kolozsvári Tranzit Házban a Zurboló Táncház, amelyik számokban 148 gyerektáncházat és játszóházat, illetve 123 felnőtt táncházat jelentett; 2001 óta szervezik a Zurboló Táncfórumokat, amelynek 2015 novemberében került sor a harmincegyedik előadására; 2007 óta minden április 29-én megszervezik az Erdélyi tánchagyományok és a Tánc Nemzetközi Világnapja rendezvényt; 1995 óta szervezett és megtartott négy bogáncsos, két zurbolós és három kolozsvári táncházas évfordulót; s végül, de nem utolsó sorban az elmúlt évtizedekben különböző fesztiválok és rendezvények társrendezője is volt (Tranzit Napok, Kolozsvári Tavasz stb.).

20130323_18103020130323_181054